VX25 RI4POWER.

fri190405900_VORLAGE_mobile

 

System rozdzielnic niskiego napięcia
na bazie szaf VX25.

 

System VX25 Ri4Power pozwala na realizację instalacji rozdzielczej i sterowniczej poprzez
zastosowanie różnego rodzaju pól w ramach jednej instalacji.

Pole wyłącznika mocy ACB

Do zasilania rozdzielnicy większymi prądami oraz do odprowadzania ich z rozdzielni. Tutaj do ochrony ludzi i maszyn stosowane są wyłączniki mocy.

Pole odpływowe

Do instalowania obwodów elektrycznych z aparaturą rozdzielczą, odgałęzieniami zasilania elektrycznego, układami sterującymi, modułami rozdzielczymi, odpływami wyposażonymi w bezpieczniki itp. Tutaj pod jednym dachem można łączyć aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.

Pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych

Do kompaktowego i różnorodnego rozdziału energii elektrycznej poprzez aparaturę rozdzielczą wyposażoną w bezpieczniki. Tutaj zastosowanie znajdują listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH instalowane wtykowo na pionowych systemach szyn rozdzielczych.

Pole kablowe

Do rozdziału kabli i przewodów prowadzących do i z przestrzeni funkcyjnych. Tutaj ma miejsce zarządzanie okablowaniem dla pól odpływowych. Wprowadzanie kabli jest możliwe od góry lub od dołu.

Pole magazynowania energii

Rozwiązanie infrastrukturalne dla systemów magazynowania energii. Modułowy system obejmujący standardowe komponenty Rittal pozwala na indywidualne zestawianie odpowiednich obudów do systemów magazynowania.

Typ 2b

Jako skuteczne zabezpieczenie szyny zbiorczej przed dotykiem. Wykonana jako wewnętrzny podział rozdzielnicy na przestrzeń szyn zbiorczych oraz przestrzeń funkcyjną i przyłączeniową.

Pole sprzęgłowe

Do oddzielania lub łączenia różnych systemów szyn zbiorczych w ramach instalacji niskiego napięcia, a tym samym również do utrzymania dostępności urządzeń i maszyn poprzez osobne włączanie poszczególnych odcinków.
feldtypen_1920x945-2

fri190404400(1)

Oszczędność miedzi

Standardowe szyny są dostępne w rozmiarach 30 x 10 mm i 50 x 10 mm. Stabilny system mocowań i rozmieszczenie szyn pozwala na większe o 40% obciążenie prądowe przy niezmienionym przekroju szyn miedzianych.
Offene Schienenhalter

Szybkie łączenie

"Otwarty" wspornik szyny może dodatkowo pomieścić także łącznik szynowy. W ten sposób możliwe jest łatwe i szybkie połączenie z następnym polem.
fri190405400-1

Wielofunkcyjność

Standardowe szyny miedziane o rozmiarach 50 x 10 mm mogą być stosowane także jako przewód neutralny.
fri190404300

Natychmiastowa obróbka

Standardowe szyny miedziane o rozmiarach 50 x 10 mm mają już odpowiednie otworowanie i wymiary dopasowane do szerokości szaf. Można je montować bezpośrednio, bez obróbki mechanicznej.
fri190403600

Redukcja liczby części

Siatka wymiarowa 25 mm umożliwia montaż górnych wsporników szyn prądowych bezpośrednio na profilu szafy. Wystarczą do tego trzy śruby. Nie potrzeba innych części.
fri190405300

Niezależność

Główne szyny zbiorcze można poprowadzić w części dachowej lub w części środkowej z tyłu. Dzięki temu zwiększa się elastyczność planowania i przestrzeni.
fri190403600_1920x945_kante-1

Zalety systemu szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych Ri4Power przekonuje łatwiejszym montażem ze względu na znaczne zredukowanie podzespołów przy tej samej funkcjonalności.
fri190403500_365x

Pełna separacja

Ściany działowe przestrzeni funkcyjnej na całą wysokość szafy odgradzają jednocześnie wszystkie znajdujące się jedna pod drugą przestrzenie funkcyjne. Zastępuje to osobne pionowe wygrodzenia pól, redukując czas montażu i zużycie części.
fri190405000-2

Dopasowanie

Gładko wyłamywane przetłoczenia typu knock-out w oddzielaczach przestrzeni funkcyjnych – do elastycznego rozmieszczania otworów zgodnie z zaplanowanym prowadzeniem kabli oraz do kompleksowego i bezpośredniego zasilania obszarów sterowniczych i kablowych.
fri190403500 - Kopie

Elastyczność

25-milimetrowa siatka szafy i perforacja ściany działowej pozwalają na elastyczny pod względem wysokości, niewymagający dodatkowych części, szybki montaż poziomych oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej, które po prostu wsuwa się i montuje tak jak blachy do piekarnika.
fri190405600

Kompleksowość

Połączenie przewodów PE lub N poprzez bezpośrednie przykręcenie wsporników szyn do profilu ramy zapewnia dla wszystkich pól takie samo rozmieszczenie szyn w tylnej lub przedniej części szafy poprzez wszystkie typy pól.
fri190403400-1

Prostota

Wstępne wykroje typu knock-out w ścianach działowych przestrzeni funkcyjnych ułatwiają prowadzenie między polami przewodów PE i N, umożliwiając ich przeprowadzenie w jednej linii poprzez wszystkie typy pól.
fri190403500_1920x945_kante-2

Zalety zabudowy wewnętrznej

Jednoczęściowa ściana działowa oraz zoptymalizowane oddzielacze przestrzeni funkcyjnej upraszczają montaż, a prefabrykowane przepusty jednocześnie usprawniają przeprowadzanie kabli.
fri190403200

Maksymalna moc

Pozycja montażowa szyn przy ścianie bocznej przestrzeni funkcyjnej jest zawsze taka sama, zdefiniowana przez istniejące otwory. Istnieje możliwość montażu zarówno systemów 3-biegunowych, jak i 4-biegunowych.
fri190402900

Stabilność

Stabilizatory umieszczone pomiędzy szynami odchodzącymi z wyłącznika mocy znacznie zwiększają wytrzymałość zwarciową.
fri190403000

Szybki montaż

Kątownik montażowy do szyny nośnej wyłączników mocy mocuje się bezpośrednio do profilu ramowego szafy. Szybkie, proste, stabilne rozwiązanie i wysoki komfort montażu.
fri190402200_1920x945-2

Pole wyłącznika mocy ACB

Do ochrony maszyn i urządzeń

Wyłączniki mocy chronią maszyny, urządzenia i ludzi przed szkodami powstałymi wskutek zwarcia, doziemienia lub przeciążenia.

 

 • W VX25 Ri4Power można stosować powietrzne i kompaktowe wyłączniki mocy wszystkich czołowych producentów, np. ABB, Eaton, General Electric, Mitsubishi, Schneider Electric, Siemens, LSIS i Terasaki.

 • Pełna modułowość i wysoka jakość produktów gwarantują niezwykle szybki montaż.

 • Systemy szyn zbiorczych do 6300 A są wymiarowane i budowane indywidualnie, odpowiednio do potrzeb, z wykorzystaniem standardowych szyn miedzianych.

 • Efektywne planowanie i przygotowanie za pomocą programu Rittal Power Engineering.
fri190403500-1

Wielofunkcyjność

Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej pasuje do każdego typu pola. Zaleta: mniej podzespołów, większa efektywność. Przepuszczająca powietrze perforacja wspomaga konwekcję ciepła w całym polu i zapewnia lepsze wyrównanie ciśnień pomiędzy przestrzeniami funkcyjnymi.
fri190405000-1

Elastyczność

Gładko wyłamywane przetłoczenia typu knock-out w oddzielaczach przestrzeni funkcyjnych – do elastycznego rozmieszczania otworów zgodnie z zaplanowanym prowadzeniem kabli oraz do kompleksowego i bezpośredniego zasilania obszarów sterowniczych i kablowych.
fri190402700_1920x945

Pole odpływowe

Do połączenia funkcji przełączania i sterowania

W polu odpływowym pod jednym dachem można połączyć wiele różnych urządzeń, np. rozdzielcze ze sterowniczymi. W tym celu w obrębie jednego pola tworzy się osobne, odseparowane od siebie przestrzenie funkcyjne.

 

 • Dopasowana do potrzeb konfiguracja i indywidualne wyposażenie, np. w aparaturę rozdzielczą, odgałęzienia zasilania elektrycznego lub aparaturę sterowniczą.

 • Uniwersalny system rozdzielczych szyn zbiorczych, który można łatwo i bezpiecznie podłączać do systemów szyn głównych za pomocą komponentów systemowych.

 • Modułowy, obejmujący pola i przestrzenie funkcyjne, system szaf z mostami szynowymi
fri190403900

Szybki montaż

Montaż komponentów i zabezpieczającego przed dotykiem wygrodzenia odbywa się bez konieczności wiercenia otworów, poprzez proste przykręcenie.
fri190404200

Komponenty

Typ 2b można łatwo uzupełnić o skonstruowane w tym celu komponenty 185 mm. Przykład: listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH z napędem migowym do niezależnego od obsługi załączania i rozłączania.
fri190404000

Szybkie mocowanie

Wspornik szyn zbiorczych mocuje się do profilu szafy za pomocą zaledwie dwóch śrub. Odpowiedni otwór w ścianie bocznej przestrzeni funkcyjnej można szybko wykonać, korzystając z przewidzianego przetłoczenia typu knock-out.
fri190402500_1920x945

Typ 2b

Do zagwarantowania optymalnego zabezpieczenia przed dotykiem

Mający formę podziału wewnętrznego typ 2b odgradza przestrzeń szyn zbiorczych od przestrzeni funkcyjnej i przyłączeniowej.

 

 • Wszystkie aktywne części są zabezpieczone przed dotykiem palcem zgodnie z IP 2X.

 • Modułowa osłona o zmiennej szerokości skutecznie chroni przed dotknięciem szyn zbiorczych podczas prac w przestrzeni funkcyjnej, przyłączeniowej lub w przestrzeni szyn zbiorczych.

 • Ponadto wygrodzenie typu 2b zapewnia ochronę urządzenia, zabezpieczając przed niepożądanym wnikaniem ciał obcych do przestrzeni szyn zbiorczych.

 • Wygodna technika wtykowa i zatrzaskowa umożliwia łatwy, bezotworowy montaż wszystkich komponentów.
fri190405800

Niezależność

Główne szyny zbiorcze można poprowadzić w części dachowej lub w części środkowej z tyłu.
fri190404900

Modułowość

Doprowadzenie prądu do pola sprzęgłowego w kierunku części dachowej opiera się zawsze na tym samym – bocznym prowadzeniu górnym. Ma ono w każdym przypadku identyczną konstrukcję, niezależnie od tego, czy jest zintegrowane z polem sprzęgłowym, czy jest osobnym polem umieszczone we własnej szafie.
fri190402300_1920x945

Pole sprzęgłowe

Do utrzymania bezawaryjności

Jest to kombinacja pola wyłącznika mocy z prowadzeniem pionowym szyn zbiorczych do wyboru po lewej lub po prawej stronie.

 

 • W celu uniknięcia awarii i usterek całego systemu można odłączać od napięcia pojedyncze odcinki szyn zbiorczych bez odłączania całego urządzenia.

 • Bezpieczne oddzielenie odcinków szyn zbiorczych w systemie VX25 Ri4Power odbywa się za pomocą licznych i stabilnych elementów separujących, co pozwala obniżyć wysokie wymagania dotyczące całkowitej odporności na zwarcie.

 • Budowa analogiczna do pola wyłącznika mocy. Synergia systemu pozwala znacznie skrócić czas montażu i uzyskać duży potencjał oszczędności kosztów.

Uniweralność

Dla wszystkich typów poziomych rozłączników listwowych z napędem migowym wystarczy jeden typ pola.
fri190404800

Bezpieczeństwo planowania

Układ profilu pionowego jest zawsze taki sam dla wszystkich typów rozłączników listwowych. Dzięki temu można w całości zaprojektować i zrealizować instalację niezależnie od tego, czy został już wybrany producent rozłączników listwowych.
fri190402600_1920x945

Pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych

Do bezpiecznego zasilania elektrycznego

Do kompaktowego i różnorodnego rozdziału energii elektrycznej poprzez aparaturę rozdzielczą wyposażoną w bezpieczniki. Tutaj zastosowanie znajdują listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH z napędem migowym instalowane wtykowo na pionowych systemach szyn rozdzielczych.

 

 • Szybkie, bezpieczne i pełne przygotowanie montażu listwowych rozłączników bezpiecznikowych

 • Wymienne jednostki sterownicze można integrować w polu listwowych rozłączników bezpiecznikowych również pod napięciem.

 • System szyn zbiorczych głównych i rozdzielczych może być skonfigurowany na wytrzymałość zwarciową do 100 kA na 1 sek.

 • Wewnętrzny podział w polu listwowych rozłączników bezpiecznikowych jest realizowany w zależności od wymagań klienta.
fri190404600

Możliwości łączenia

Pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych jest wyposażone w zintegrowane pole kablowe, całkowicie zmontowane, z wygrodzeniami włącznie. Nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Zalety: wydajność przestrzenna i oszczędność czasu.
fri190402600_1920x945_02

Pole kablowe

Do rozdziału kabli i przewodów prowadzących do i z przestrzeni funkcyjnych

Pole kablowe służy do prowadzenia kabli i przewodów z i do przestrzeni funkcyjnych.

 

 • Szczególnie szybki i elastyczny montaż dzięki licznym akcesoriom systemowym VX25 Ri4Power.

 • W zależności od wybranego systemu głównych szyn zbiorczych prowadzanie kabli jest możliwe od dołu, od góry lub od dołu i od góry.

 • Do płyt dachowych dostępne są różne kablowe płyty kołnierzowe

Modułowość

Szafa na baterie z półkami do dużych obciążeń może wytrzymać obciążenie 100 kg na półkę, a łącznie – do 1500 kg. Konstrukcja szafy umożliwia integrację różnych form baterii. Podłączenie może być zrealizowane bezpośrednio do systemu szyn prądowych. W części dachowej znajduje się wystarczająca ilość miejsca dla systemu zarządzania bateriami. Łączenie, a przez to skalowanie wielkości magazynu, jest łatwe i możliwe w każdej chwili.

Szafa 19"

Szafa na baterie z zabudową 19" również ma obciążalność do 1500 kg. W zależności od wysokości szafy na montaż modułów 19" można wykorzystać do 42 U. Podłączenie może być zrealizowane bezpośrednio do systemu szyn prądowych. W części dachowej znajduje się wystarczająca ilość miejsca dla systemu zarządzania bateriami. Łączenie, a przez to skalowanie wielkości magazynu energii, jest łatwe i możliwe w każdej chwili.
fri190402400_1920x945

Pole magazynowania energii

Do zapewnienia rezerw energii

ESS jest modułowym rozwiązaniem infrastrukturalnym dla systemów magazynowania energii.

 

 • Standardowe komponenty Rittal tworzą razem jeden modułowy system umożliwiający zestawianie dopasowanych do potrzeb, indywidualnych obudów.

 • Konstrukcję obudowy można elastycznie dopasować do producenta i wersji modułów magazynujących, na przykład z indywidualnymi możliwościami podłączenia.

 • Wysoki komfort montażu ułatwia skalowalność w szafie, rozdział energii, chłodzenie i rozbudowę systemu, przyczyniając się do zapewnienia niezawodności.

 • By uzyskać pełną kontrolę nad wydajnością i ryzykiem awarii, ESS można połączyć z systemem monitorowania CMC i RiZone. Połączenie z siecią odbywa się za pośrednictwem modułu Rittal IoT.

Rittal Power Engineering

Dla większego komfortu projektowania

Konfigurację typów pól i urządzeń znacznie ułatwia oprogramowanie do projektowania Rittal Power Engineering. Podczas projektowania systemu za pomocą Rittal Power Engineering zestawy łączeniowe są generowane i dokumentowane automatycznie.

 

Do oprogramowania

 

Masz pytanie dotyczące
Vx25 Ri4Power.

Interesujesz się naszym systemem szyn zbiorczych VX25 Ri4Power lub potrzebujesz informacji na ten temat? Napisz do nas. Chętnie doradzimy Ci we wszystkich kwestiach dotyczących VX25 Ri4Power.