VX25 RI4POWER.

fri190405900_VORLAGE_mobile

 

Systém rozvodu proudu pro VX25.

 

Se stavebnicí VX25 Ri4power lze v rámci rozvodu proudu vytvořit různé typy polí.

Pole s jističem ACB

Pro připojení vyšších proudů do rozváděče a také pro jejich vyvedení ze zařízení. Do tohoto pole se umísťuje výkonováý jistič pro ochranu osob a zařízení.

Vývodové pole

Pro instalaci el. obvodů se spínacími přístroji, napájecími vývody, řídícími obvody, spínacími jednotkami, pojistkovými vývody a další. Zde lze pod jednou střechou kombinovat spínací a řídící techniku.

Pole lištových pojistkových odpínačů

Pro kompaktní a variabilní rozvod el. energie pomocí jistících prvků. Zde se používají zásuvné NH lištové pojistkové odpínače, upevněné na vertikálních přípojnicích.

Kabelové pole

Pro vedení kabelů a vodičů, které vedou do nebo z funkčních prostorů. Zde dochází k organizaci kabelů pro vývodové pole. Zavedení kabelů lze provádět zhora nebo ze spod.

Systém pro uložení energie ESS

Infrastruktura pro systémy pro uložení energie(ESS): Modulární systém skříní Rittal poskytuje řešení ze standardních komponentů, které vyhoví individuálním požadavkům na uložiště energie.

Způsob oddělování 2b

Účinná ochrana proti dotyku přípojnic. Docíleno vnitřním oddělením prostoru přípojnic od funkčního a připojovacího prostoru.

Pole spojky

Pro odepnutí nebo sepnutí různých samostatných přípojnicových systémů v rámci jednoho NN zařízení. Tím se zajišťuje funkčnost zařízení nebo stroje díky separatnímu sepnutí dílčích sekcí.
feldtypen_1920x945-2

fri190403200

Vysoký výkon

Zadní pozice přípojnic na bočnici funkčního prostoru je stále stejná a již definovaná předpřipravenými upevňovacími otvory. Je možné montovat 3 pólové a 4 pólové systémy.
fri190402900

Stabilita

Stabilizátory upevněné na propojovacích sběrnicích výkonového jističe podstatně zvyšují zkratovou odolnost.
fri190403000

Rychlá montáž

Montážní úhelník pro nosné lišty výkonového jističe se upevňují přímo na profilový rám skříně. Rychlé, jednoduché a stabilní řešení se snadnou montáží.
fri190402200_1920x945-2

Pole s jističem ACB

Pro ochranu strojů a zařízení

Výkonové jističe chrání stoje, zařízení a osoby před škodami způsobenými v důsledku zkratu nebo přetížení.

 

 • VX25 Ri4Power je vhodný pro použití vzduchových a kompaktních jističů všech běžných výrobců, např. ABB, Eaton, General Electric, Mitsubishi, Schneider Electric, Siemens, LSIS a Terasaki.

 • Modularita a vysoká kvalita vyrobených dílů zajišťují výraznou časovou úsporu při montáži.

 • Přípojnicový systém je možné dle požadavků dimenzovat a individuálně osazovat standardními měděnými sběrnicemi až do 6300 A.

 • Efektivní návrh a příprava pomocí software Rittal Power Engineering
fri190403500-1

Multifunkční

Oddělovací plech funkčního prostoru je vhodný pro každý typ pole. Výhoda: méně dílů, vyšší efektivita. Perforovaný plech podporuje prostup tepla v celém poli a zajišťuje mezi jednotlivými funkčními prostupy vyrovnání tlaku.
fri190405000-1

Flexibilita

Předpřipravené vylamovací prostupy v oddělovacích přepážkách lze jednoduše vylomit bez nechtěných otřepů. Vznikají tak libovolné prostupy pro napájecí a řídící kabely a vodiče.
fri190402700_1920x945

Vývodové pole

Pro kombinaci spínacích a řídících obvodů.

Ve vývodovém poli lze pod jednou střechou kombinovat mnohé, např. spínací přístroje s řídící technikou. K tomu slouží uvnitř pole vytvořené, navzájem oddělené funkční prostory.

 

 • Flexibilní konfigurace a individuální osazení, např. spínacími přístroji, napájecími vývody nebo řídícími prvky.

 • Vertikální přípojnicový systém lze jednoduše a bezpečně připojit na hlavní přípojnice.

 • Modulární přípojnicový systém přesahující do všech funkčních prostorů.
fri190403900

Rychlá montáž

Montáž komponentů a krytů proti dotyku se provádí bez vrtání jednoduchým přišroubováním.
fri190404200

Komponenty

Oddělení formy 2b lze ideálně doplnit o komponenty s roztečí 185 mm určené pro tento systém. Příklad: odpínač NH s pojistkami pro odpojení a spínání nezávislé na obsluze.
fri190404000

Rychlé upevnění

Držák přípojnic je připevněn k profilu skříně pouhými dvěma šrouby. Potřebný průchod v boční stěně funkčního prostoru lze rychle realizovat díky předpřipraveným vylamovacím plochám.
fri190402500_1920x945

Způsob oddělování 2b

Pro optimální ochranu proti dotyku

Vnitřní oddělování prostorů 2b odděluje prostor přípojnic od funkčních prostorů a prostoru připojení.

 

 • Aktivní prvky jsou zakryty dle IP 2X proti náhodnému dotyku prstem.

 • Modulární a do šířky rozšířitelné kryty zajišťují bezpečnou ochranu proti dotyku s přípojnicemi při práci ve funkční prostoru, v přípojovacím prostoru nebo v prostoru přípojnic.

 • Oddělení dle formy 2b také poskytuje ochranu celého systému - zamezuje nežádoucímu vniknutí cizích těles do prostoru přípojnic.

 • Pohodlná technologie plug-in a clip-in umožňuje jednoduchou montáž všech komponent bez vrtání.
fri190405800

Variabilita

Vedení hlavních přípojnic lze realizovat dle požadavku, v prostoru střechy nebo uprostřed v zadní části skříně.
fri190404900

Výhody stavebnicového systému

Napájení spojky přípojnic v případě hlavních přípojnic pod střechou je založené vždy na stejném provedení přechodu přípojnic. Změna polohy přípojnic je vždy identická, nezáleží, zda je integrovaná do skříně se spojkou, nebo v samostatné skříně vedle pole spojky.
fri190402300_1920x945

Pole spojky

Zachování bezpečnosti proti výpadku

Kombinace hlavního jističe s volitelným uspořádáním vedení vertikálních přípojnic vlevo nebo vpravo.

 

 • Aby se předešlo úplným výpadkům a poruchám, lze jednotlivé sekce přípojnic odpojit od napájení, aniž by došlo k vypnutí celého systému.

 • Bezpečné oddělení sekcí přípojnic se provádí pomocí VX25 Ri4Power prostřednictvím stabilních přepážek a pomáhá řešit vysoké požadavky na celkovou odolnost proti zkratu.

 • Konstrukce podobná konstrukci pole s hlavním jističem. Díky synergii systému se výrazně zkracují doby montáže a šetří náklady.

Výhoda univerzálnosti

Pro všechny typy horizontálních lištových odpínačů se používá jeden typ pole.
fri190404800

Jistota při plánování

Uspořádání vertikálních přípojnic je u všech typů polí s pojistkovými odpínači stejné. Díky tomu lze zařízení projektovat a realizovat zcela nezávisle na později vybraném výrobci lištových odpínačů.
fri190402600_1920x945

Pole lištových pojistkových odpínačů

Pro bezpečné napájení

Pro kompaktní a variabilní distribuci elektrické energie za pomoci spínacích komponentů vybavených pojistkami. Jsou zde používany pojistkové odpínače NH, upevněné na vertikálních podružných přípojnicích.

 

 • Rychlá, bezpečná a kompletní příprava instalace pro lištové pojistkové odpínače

 • Výměnné řídicí jednotky mohou být integrovány do pole s lištovými odpínači i když je pole pod napětím.

 • Hlavní a podružné přípojnicové systémy lze realizovat se zkratovou odolností až 100 kA po dobu 1 sekundy.

 • Vnitřní způsob oddělování je v poli s lištovými odpínači proveden dle požadavku zákazníka.
fri190404600

Výhoda spojování

Pole lištových pojistkových odpínačů je k dispozici s integrovanýmkabelovým polem, kompletně předmontovaným, včetně přepážek. Není nutné žádné další příslušenství. Výhody: efektivita prostoru a úspora času.
fri190402600_1920x945_02

Kabelové pole

Pro rozvod kabelů a vedení

Kabelové pole slouží k vedení kabelů a přípojnic do funkčních prostorů.

 

 • Časově úsporná a flexibilní montáž díky rozsáhlému systémovému příslušenství VX25 Ri4Power.

 • V závislosti na vybraném hlavním systému přípojnic lze kabely vést buď zespodu, seshora nebo oběma směry.

 • Pro střešní plech jsou k dispozici různé kabelové příruby.

Modulární

Rozváděčovou skříň pro baterie, s policemi pro vysoké zatížení až 100 kg na polici, lze celkem zatížit až 1 500 kg. Díky konstrukci lze do skříně flexibilně integrovat různé typy baterií. Kontaktování lze provést přímo na systému přípojnic. V oblasti střechy je dostatek místa pro management baterií. Řadové spojování, a tedy i zvyšování kapacity uložiště, je snadná a kdykoli možná.

19˝-Rozváděč

Rozváděčová skříň pro baterie s 19˝ zástavbou lze také zatížit až 1 500 kg. Pro využití 19˝ modulů je k dispozici až 42 U, v závislosti na výšce skříně. Kontaktování lze provést přímo na systému přípojnic. V oblasti střechy je dostatek místa pro management baterií. Řadové spojování, a tedy i zvyšování kapacity uložiště, je snadná a kdykoli možná.
fri190402400_1920x945

Systém pro uložení energie ESS

Pro zajištění energetických rezerv

ESS je modulární infrstruktura pro bateriové úložiště energie.

 

 • Standardní komponenty Rittal společně tvoří stavebnici, ze které lze sestavovat, dle potřeby, předvybavené rozváděčové skříně.

 • Provedení skříně lze flexibilně přizpůsobit v závislosti na výrobci a konstrukci bateriových modulů, například s individuálními možnostmi připojení.

 • Snadná montáž zjednodušuje členění v racku, rozvod proudu, chlazení a výstavbu systému a tím přispívá k zajištění dostupnosti systému.

 • Pro průběžné sledování výkonu a rizika výpadku lze ESS kombinovat s CMC a RiZone pro monitorovací systém. Připojení do sítě probíhá prostřednictvím modulu Rittal IoT.
fri190404400(1)

Úspora mědi

Standardní přípojnice jsou k dispozici v rozměrech 30 x 10 mm a 50 x 10 mm. Stabilní systém přípojnic a jejich uspořádání umožňují vyšší proudovou zatížitelnost při použití stejného průřezu měděných přípojnic.
Offene Schienenhalter

Rychlé spojování

Do otevřeného držáku kolejnice lze umístit také spojku přípojnic. To umožňuje rychlé a snadné připojení k dalšímu poli.
fri190405400-1

Multifunkčnost

Standardní měděné přípojnice o rozměrech 50 x 10 mm lze také použít jako nulový vodič.
fri190404300

Okamžité použití

Standardní měděné přípojnice o rozměru 50 x 10 mm jsou již perforované a zkrácené na délku dle rozměru skříně. Mohou být namontovány přímo bez mechanického zpracování.
fri190403600

Snížení počtu montážních dílů

Rozteč 25 mm umožňuje namontovat horní držáky přípojnic přímo na profil skříně. K tomu postačují tři šrouby. Žádné další komponenty nejsou nutné.
fri190405300

Variabilita

Vedení hlavních přípojnic může být realizováno buď v oblasti střechy, nebo uprostřed v zadní části. To zvyšuje flexibilitu plánování a prostoru.
fri190403600_1920x945_kante-1

Výhody přípojnicového systému

Systém přípojnic Ri4Power zaujme svou jednodušší montáží díky podstatnému snížení počtu komponent, a to při zachování funkčnosti.

K Produktu

fri190403500_365x

Úplné oddělení

Celistvé bočnice funkčních prostorů oddělují funkční prostory najednou. Toto řešení nahrazuje vertikální dělící boční plechy oddělující jednotlivá pole a snižuje potřebu komponentů a dobu montáže.
fri190405000-2

Přizpůsobení

Vylamovací místa lze ve funkčních přepážkách jednouše vylomit a zůstavají bez otřepů. Slouží pro flexibilní přípravu průchodů v závislosti na plánovaném průchozím vedení distibučních a řidících kabelů bez složitého trasování.
fri190403500 - Kopie

Flexibilita

Rastr 25 mm na profilu skříně a perforace bočnicích funkčních prostrorů zajišťují ve výšce skříně variabilní a rychlou montáž horizontálních oddělovacích plechů. Tyto plechy se jednoduše zasunou a namontují.
fri190405600

Průchodnost

Spojení PE nebo N vodičů přišroubováním držáku přímo k profilu rámu zajišťuje stále stejné uspořádání PE/N přípojnic pro všechna pole v zadní nebo přední části skříně a to napříč všemi typy polí.
fri190403400-1

V jedné řadě

Předem vytvořené vylamovací otvory v bočních stěnách funkčních prostorů usnadňují vedení vodičů PE a N do dalších polí a podporují jejich přímé směrování všemi typy polí.
fri190403500_1920x945_kante-2

Výhody vnitřní zástavby

Jednodílná boční stěna a optimalizované oddělovací plechy funkčních prostorů zjednodušují montáž a současně předpřipravená vylamovací místa usnadňují vstup kabelů.

Vnitřní vybavení

Rittal Power Engineering

Pro vyšší komfort při plánování

Konfigurace typů polí a systémů je podstatně usnadněna pomocí plánovacího softwaru Rittal Power Engineering. Připojovací sady jsou automaticky generovány a dokumentovány během projektování systému pomocí softwaru Rittal Power Engineering.

 

Spustit software

 

Dotaz k
VX25 Ri4Power.

Máte zájem o náš přípojnicový systém VX25 Ri4Power nebo o něm chcete dostávat nové informace? Napište nám. Rádi vám zodpovíme všechny dotazy týkající se VX25 Ri4Power.