Rittal a Eplan:

Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů

Rittal a Eplan
Přidaná hodnota díky společné síle

Jak mohou průmyslové společnosti přidat hodnotu svým procesům a dělat je rychlejší, úspornější a přesnější? Rittal a Eplan společně pomáhají při automatizaci výroby rozváděčů pomocí společného know-how a díky společnému řešení.

Naše tajemství úspěchu spočívá ve vzájemné spolupráci při vývoji a výrobě produktu.

Zaměřujeme se na kombinaci softwarových řešení se systémovými technologiemi a automatizačními stroji, a tím vytváříme řešení přizpůsobená požadavkům našich zákazníků. Výhody jsou zřejmé: digitalizace a konzistence dat napříč procesy a systémy - tím se výrazně zkracuje doba výroby a montáže.

Více informací

Projekce

01_Technical_Specifications
Technická specifikace

Výrobce rozváděčů dostává zákaznická data a ověřuje je s ohledem na dostupnost údajů o výrobku, úplnost a vhodnost pro všechny následné procesy, např. v konstrukci a přípravě. V případě potřeby musí být data odpovídajícím způsobem upravena. Kromě toho jsou zjišťovány potřebné nestandardní varianty rozváděčů a s tím související další procesní kroky.

Související produkty
02_Technical_Consulting_and_Design
Koncept

Jsou definována vhodná řešení pro skříňové rozváděče, potřebné systémové příslušenství, rozvod proudu a zrovna tak pro vytápění nebo chlazení.

Související produkty
03_Product_Functional_Design
Detailní projekt

Schéma zapojení slouží jednak jako normativní popis funkcí automatizace stroje nebo zařízení. Zároveň však také slouží jako základ pro procesní kroky při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Schéma je vytvářeno pomocí specializovaných softwarů ECAD a je základní součástí produktové dokumentace stroje nebo zařízení „tak, jak bylo vyrobeno“.

Související produkty
04_Checking_and_Correcting
Kontrola a Vyhodnocení

Před tím, než je schéma k dispozici pro následné procesy, je zkontrolována shoda s normami, úplnost a správnost. Tímto způsobem se zamezuje vzniku případných chyb v následných procesech, např. v jednoznačném označení součástí nebo v úplném popisu elektrických propojení. Ideálně se toto provádí automaticky s podporou softwaru ECAD.

Související produkty
05_Mechanical_Infrastructure
Mechanický návrh

S ohledem na požadavky zákazníka, umístění, okolní podmínky a prostor (potřebný pro instalaci elektrických a fluidních součástí uvedených ve schématu) je vybrán a dimenzován vhodný typ rozváděčové skříně a je doplněno potřebné příslušenství.

Související produkty
06_Digital_Twin
Digitální dvojče

Digitálním dvojčetem se vlastně vytvoří virtuální 3D model rozváděče na bázi všech projekčních dat. Digitální dvojče nabízí mnoho možností jak pro manuální výrobní postupy, tak pro automatizaci a digitalizaci při výrobě rozváděčů, např. mechanické zpracování na CNC obráběcím centru, konfekciónování a příprava vodičů, efektivní zapojování a automatická výroba svorkovnic.

Digitální dvojče obsahuje všechny informace pro navazující procesy a poskytuje je pro každý procesní krok v požadované kvalitě a času. Digitální dvojče je základním kamenem a podkladem pro optimalizaci, automatizaci při výrobě rozváděčů.

Související produkty
07_Thermal_Design_and_Dimensioning
Tepelný návrh rozáváděče

Požadavky zákazníků, podmínky v místě instalace, elektrotechnické komponenty a jejich výkonové ztráty, jakož i definované uspořádání digitálního dvojčete určují obecné podmínky pro konfiguraci a dimenzování optimálního řešení klimatizace a správné proudění vzduchu.

Související produkty

Nákup zboží

08_Ordering
Objednávka materiálu

Moderní systémy ECAD nejsou izolovaná řešení. Hluboká integrace do IT infrastruktury zákazníka umožňuje přenášet automaticky generované seznamy dílů - pro nabídky a nákup materiálu - do stávajících ERP systémů. V ideálním případě tedy technické řešení zahrnuje nejen standardizovaná rozhraní s předními systémy ERP, PDM a PLM na trhu, ale také nástroje pro individuální integraci softwaru do prostředí IT zákazníka.

Související produkty
09_Manufacturing_Documents
Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace, jako jsou výkresy, kusovníky, seznamy svorek atd., jakož i všechna potřebná data pro následné kroky automatizovaného výrobního procesu jsou vytvářeny automaticky pomocí softwarových řešení využívajících standardizovaná rozhraní a standardizovaná data.

Související produkty
10_Logistics
Logistika

Výrobce rozváděčů dostává zákaznická data a ověřuje je s ohledem na dostupnost údajů o výrobku, úplnost a vhodnost pro všechny následné procesy, např. v konstrukci a přípravě. V případě potřeby musí být data odpovídajícím způsobem upravena. Kromě toho jsou zjišťovány potřebné nestandardní varianty rozváděčů a s tím související další procesní kroky.

Související produkty
11_Kitting
Vychystávání komponentů

Úplný a a přehledný kusovník dílů a dispoziční kusovník ze systému ERP zajišťují, že požadované komponenty jsou přiřazeny k příslušné zkázce dle výrobních kroků. To umožňuje snadnou montáž.

Související produkty

Výroba

12_Cutting
Řezání

Z digitálního dvojčete lze generovat data pro frézování, vrtání montážní desky a krácení DIN lišt a kabelových kanálů.

Související produkty
13_Panel_Modification
Modifikace všech částí rozváděče

CNC frézovací centrum provádí mechanické obrábění na plochých dílech a korpusech skříní a to na základě vrtacích a frézovacích dat obsažených v digitálním dvojčeti.

Související produkty
14_Terminal_Strip_Assembly
Sestavení svorkovnic - osazení svorek

Pro automatickou výrobu svorkovnic jsou poskytovány všechny požadované informace o DIN lištách, svorkách a jejich příslušenství a to prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Základem těchto informací je opět digitální dvojče. Pro mechanické osazování DIN lišt svorkami je k dispozici plán/schéma svorek.

Související produkty
15_Mechanical_Installation
Montáž

V závislosti na umístění přístrojů v digitálním dvojčeti se generují 2D výkresy/rozvržení které obsahují všechny informace potřebné pro instalaci.

Související produkty
16_Labeling_Devices
Popisování

Informace o značení / značkách přístrojů z digitálního dvojče jsou přeposílána z digitálního dvojčete do tiskárny štítků, takže odpadá ruční zadávání, třídění nebo zpracování.

Související produkty
17_Wire_Fabrication
Výroba vodičů

Vytvořením digitálního dvojče získáváme také informaci o optimálních trasách el. vodičů dle zapojovacího plánu v rozváděči a také informaci o jednotlivých potřebných délkách vodičů. Společně se specifikacemi ze zapojovacího plánu jako jsou barva, průměr, typ materiálu a ukončení vodiče poskytuje digitální dvojče data, která jsou požadována pro ruční i plně automatické konfekciónování drátů nebo kabelů. Standardizovaná rozhraní umožňují využití těchto dat pro plně automatizovanou přípravu vodičů.

Související produkty
18_Wiring
Zapojování

Data o zapojení se dají z digitálního dvojčete využít pro vizualizaci zapojování. Úplnost všech informací v kombinaci s vizualizací nainstalovaných přístrojů a vizualizací zapojení umožňuje, při skutečném zapojování, odpoutat se od používání obsáhlých zapojovacích plánů.

Související produkty
19_Testing
Zkoušení

Zapojovací tabulky vodičů, kabelů, svorek a přístrojů pomáhají identifikovat potenciální chyby před uvedením rozváděče do provozu.

Související produkty

Provoz a údržba

20_Operations
Provoz

Přístup k datům prostřednictvím cloudových řešení je možný kdykoli a odkudkoli - dokonce i na mobilních zařízeních. To je velmi výhodné pro údržbu a opravy rozváděče.

Související produkty
21_IT_Service
Servis

Rozváděč nebo samotná klimatizace mohou také generovat a odesílat data, např. informace o aktuálním stavu, teplotě nebo údržbě. To je umožněno komponentami s rozhraním IoT a hardwarem, jako je například IoT rozhraní Rittal, které shromažďuje data a přenáší je do systémů vyšší úrovně. Pokud jsou data digitalizována v celém hodnotovém řetězci, lze je pak efektivně využít i při servisu a prvozu zařízení.

Související produkty

Rittal a Eplan
Reference

Kontakt